ΕΑΠ: Έως 5 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για τα προπτυχιακά

46

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) προσφέρει τα ακόλουθα 6 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με Θεματικές Ενότητες ετήσιας διάρκειας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και αριθμό θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (500 θέσεις) 2. Πληροφορική (1200 θέσεις) 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (1500 θέσεις) 4. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (1200 θέσεις) 5. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (1200 θέσεις) 6. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (120 θέσεις)

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από την 18η Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 15.00. Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 5ης Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15.00.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

– Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. – Η έναρξη των σπουδών για τα παραπάνω προγράμματα θα γίνει τον Οκτώβριο του 2018.

– Οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εγγραφή σας, καθώς και για τις προϋποθέσεις εισαγωγής του προγράμματος σπουδών της επιλογής σας, θα αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eap.gr.

– Εάν υποβληθεί αίτηση στη γενική κατηγορία δεν μπορεί να υποβληθεί άλλη αίτηση στην κατηγορία ΑΜΕΑ και αντίστροφα, διότι αυτό θα συνεπάγεται τη διαγραφή από τους πίνακες των υποψηφίων.

– Στην επιλογή των φοιτητών θα προηγηθούν όσοι είχαν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου 2017.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ

– Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων, θα ανακοινωθούν τα ονόματα των υποψηφίων που εγγράφονται στο πρόγραμμα σπουδών. Η ανακοίνωση των ονομάτων θα γίνει την 27η Απριλίου 2018.

– Οι φοιτητές συμμετέχουν στις δαπάνες των σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 5 του Ν.2552/97, όπως αυτές καθορίζονται από τις οικείες Υπουργικές Αποφάσεις.

– Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και την αποδοχή των προϋποθέσεων εισαγωγής, συμμετοχής και φοίτησης σε κάθε Πρόγραμμα Σπουδών.

Δείτε επίσης:  ΕΚΠΑ: Παράταση αιτήσεων του Προγράμματος Διδακτικής Ξένων Γλωσσών
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *