Την 31η Οκτωβρίου λήγει η υποβολή των αιτήσεων από υποψηφίους οι οποίοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για επιχορήγηση εργοδοτών για τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Εργοδότες του ιδιωτικού τομέα και ιδιωτικές επιχειρήσεις πρόκειται να επιχορηγηθούν για νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή και μερικής απασχόλησης, που δημιούργησαν από 1/6/2017 έως 31/5/2018, σύμφωνα με την πρόσκληση του ΟΑΕΔ.

Μάλιστα, επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που θα πάρουν μέρος στο πρόγραμμα είναι υποχρεωμένες να διατηρήσουν τόσο τις επιχορηγούμενες όσο και τις μη επιχορηγούμενες θέσεις εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με το εγκριθέν διάστημα επιχορήγησης, που είναι έως 15 μήνες.

Ωφελούμενα άτομα είναι πρώην άνεργοι, ηλικίας 18-66 ετών, οι οποίοι πληρούν προϋποθέσεις, όπως το να ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι (ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας) στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά το δωδεκάμηνο που είχε προηγηθεί της πρόσληψής τους και δεν είχαν άλλη απασχόληση (εξαρτημένη ή μη) κατά την προηγούμενη ημέρα της ηλεκτρονικής αναγγελίας πρόσληψής τους.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Παράλληλα, προσελήφθησαν από τη δικαιούχο επιχείρηση την χρονική περίοδο από 1/6/2017 έως 31/5/2018. Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των αιτήσεων, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).

Αυτό το είδες;  Θέσεις εργασίας στην Pizza Fan
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter