ΚΕΑ: Εγκρίθηκε η πληρωμή των δικαιούχων

1058

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Εγκρίνουμε τη μεταφορά πίστωσης συνολικού ποσού 71.224.778,94 € (εβδομήντα ένα
εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και
ενενήντα τέσσερα λεπτά)

για την πληρωμή μηνός Οκτωβρίου σε 315.031 (τριακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες τριάντα ένα) δικαιούχους του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 2764 του Ε.Φ.33-220.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

 

Δείτε επίσης:  Πότε θα πληρωθεί το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης σε 315.031 δικαιούχους
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *