ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Εκπαιδευτικοί στο Κ.Ε.Κ. Λαμίας του Ο.Α.Ε.Δ.

Το Κ.Ε.Κ. Λαμίας του Ο.Α.Ε.Δ. για την υλοποίηση δύο (2) προγραµµάτων κατάρτισης για είκοσι τέσσερις (24) εθελοντές της Λέσχης Εφέδρων Καταδροµέων Ειδικών ∆υνάµεων Στερεάς Ελλάδος, µε τίτλους:

1.«∆ιάσωση και διάσχιση Φαραγγιών Επίπεδο Α» (διάρκειας 50 ωρών για 12 άτοµα)
2. «Ορειβασία σε Χειµερινό Βουνό, Προσανατολισµός και Βασικές Αρχές Μετεωρολογίας» (διάρκειας 50 ωρών για 12 άτοµα).

ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.

Πληροφορίες: τηλ. 22310 51074

Αναλυτικότερα:
Εκπαιδευτικοί στο Κ.Ε.Κ. Λαμίας του Ο.Α.Ε.Δ.

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend