Έντυπα ΟΑΕΔ στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ:
Δεδομένης της υποχρέωσης για ηλεκτρονική υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (αρθ.1 της ΥΑ 28153/126/28.08.2013 (ΦΕΚ 2163/Β΄/30.08.2013) τα έντυπα ΟΑΕΔ διατίθενται, πλέον, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, προς καταχώρηση, στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Έντυπα ΟΑΕΔ που κατατίθενται με προσέλευση στην Υπηρεσία ΟΑΕΔ:
Χρησιμοποιούνται μόνο από τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στις μεταβατικές διατάξεις (αρθ.9, παρ.α) της προαναφερόμενης ΥΑ, εξαιρούνται (μέχρι τον ηλεκτρονικό συγχρονισμό του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) από την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων ΟΑΕΔ και συνεχίζουν να καταθέτουν τα έντυπα ΟΑΕΔ με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.
***Αφορά σε εργοδότες που αντιμετωπίζουν αντικειμενική αδυναμία πρόσβασης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, λόγω μη απογραφής τους στο ΙΚΑ ή απογραφής στο ΙΚΑ χωρίς ΑΦΜ, και εργοδότες που διαθέτουν μόνον ΑΜΟΕ (Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου)

  • 1. Αναγγελία πρόσληψης (Ν.Δ.2656/53 & 763/70) Download
  • 2. Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού Download
  • 3. Καταγγελία σύμβασης εργασίας Download
  • 4. Λύση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου Download
Αυτό το είδες;
ΟΑΕΔ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς - Μέχρι πότε υποβάλλονται ενστάσεις
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter