Έρχονται 150 θέσεις εργασίας νέων υπαλλήλων στον ΟΣΕ μέσω ΑΣΕΠ

859

Την ενεργοποίηση των διαδικασιών για την πρόσληψη 150 νέων υπαλλήλων στον ΟΣΕ εκκινεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

Προβλέπεται μία μόνο ειδικότητα: Φύλακες ισόπεδων διαβάσεων.

Οι προσλήψεις θα γίνουν σε όλη τη χώρα, εκεί όπου υπάρχουν φυλασσόμενες διαβάσεις του σιδηροδρομικού δικτύου.

Για τη φύλαξη απαιτούνται κατ΄ελάχιστο τα εξής προσόντα:

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ
 • Απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
 • Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης (δεκτή και η άδεια security)

Μοριοδοτούμενα κριτήρια επιλογής:

 1. Χρόνος ανεργίας
 2. Πολυτεκνική ιδιότητα
 3. Τριτεκνική ιδιότητα
 4. Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 5. Μονογονεϊκή ιδιότητα
 6. Εμπειρία και ειδική εργασιακή εμπειρία

Διαδικασία:

 • Προετοιμασία προκήρυξης από ΟΣΕ
 • Έγκριση κειμένου από ΑΣΕΠ
 • Δημοσιοποίηση προκήρυξης
 • 10ήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων στον Οργανισμό
 • Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων από τον ΟΣΕ
 • Εξέταση πιθανών ενστάσεων από το ΑΣΕΠ
 • Έκδοση οριστικού πίνακα επιτυχόντων

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 18μηνη σύμβαση εργασίας.

Δείτε επίσης:  Εργασία part time - Πόσα ένσημα δικαιούστε
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *