Η ΑΝΤΙΣΕΛ είναι ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές επιστημονικού εξοπλισμού στον Ελληνικό χώρο. Για περισσότερο από 50 χρόνια προσφέρει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα, βιομηχανικές μονάδες, εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, εργαστηριακές και κλινικές μονάδες νοσοκομείων, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Στα πλαίσια της συνεχούς της ανάπτυξης η ΑΝΤΙΣΕΛ επιθυμεί να προσλάβει:

Έναν/Μία (1) Πωλητή/τρια για το τμήμα πωλήσεων του γραφείου Αθήνας (Κωδ: IVD-ΑΘ-18)

Απαιτούμενα προσόντα:
• Πτυχίο Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας ή Χημείας
• Εμπειρία στην Ανοσολογία και ιδιαίτερα στα Αυτοάνοσα Νοσήματα είναι επιθυμητή
• Εμπειρία στον χώρο των Πωλήσεων, αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό
• Άριστη ικανότητα επικοινωνίας
• Επαγγελματισμός και ομαδικότητα
• Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών και κατοχή διπλώματος οδήγησης
• Άριστη γνώση Αγγλικών, αποδεδειγμένη ευχέρεια χρήσης Η/Υ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Η εταιρία προσφέρει: Φιλικό εργασιακό περιβάλλον, Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση, Άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.
Πληροφορίες: www.antisel.gr
Αποστολή βιογραφικών στο email: cv@antisel.gr
(Να αναφέρεται απαραιτήτως ο κωδικός της θέσης)
Τηλέφωνο πληροφοριών: 210 779 5980


Έναν/Μία (1) Συνεργάτη/τρια για το τμήμα Διαγωνισμών του γραφείου Θεσσαλονίκης (Κωδ: ΔΙΑΓ-ΘΕΣ-18)

Απαιτούμενα προσόντα:
• Εμπειρία σε γραμματειακή υποστήριξη υποβολής διαγωνισμών & δικαιολογητικών κατακύρωσης
• Πτυχίο Τριτοβάθμιας Σχολής (ΑΕΙ, ΤΕΙ)
• Καλή γνώση του Ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών)
• Άριστη ικανότητα επικοινωνίας
• Επαγγελματισμός και ομαδικότητα
• Άριστη γνώση Αγγλικών και χρήσης Η/Υ

Η εταιρία προσφέρει: Φιλικό εργασιακό περιβάλλον, Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση, Άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.
Πληροφορίες: www.antisel.gr
Αποστολή βιογραφικών στο email: cv@antisel.gr
(Να αναφέρεται απαραιτήτως ο κωδικός της θέσης)
Τηλέφωνο πληροφοριών: 210 779 5980

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ

Έναν/Μία (1) Ειδικό Εφαρμογών (Application Specialist) για το τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας, 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη (Κωδ: THESS-APPL-18)

Απαιτούμενα προσόντα:
• Πτυχίο Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας ή Βιοτεχνολογίας Πανεπιστημιακής Σχολής της Ελλάδας ή του εξωτερικού
• Αποδεδειγμένη εργαστηριακή εμπειρία στον χώρο της μοριακής βιολογίας τουλάχιστον 3 ετών
• Άριστη ικανότητα επικοινωνίας
• Επαγγελματισμός και ομαδικότητα
• Δυνατότητα συχνών επαγγελματικών ταξιδιών κυρίως σε Βουλγαρία και Ρουμανία
• Κατοχή διπλώματος οδήγησης
• Άριστη γνώση Αγγλικών, αποδεδειγμένη ευχέρεια χρήσης Η/Υ

Αυτό το είδες;  Η Deutsche Bahn (Οργανισμός Σιδηροδρόμων Γερμανίας) αναζητά Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Πολιτικούς Μηχανικούς, Οδηγούς Λεωφορείων, Ηλεκτρονικούς, Ηλεκτρολόγους

Θα εκτιμηθεί θετικά τυχόν προϋπηρεσία σε τεχνικές Next Generation Sequencing ή/και εφαρμογές βιοπληροφορικής.

Η εταιρία προσφέρει: Φιλικό εργασιακό περιβάλλον, Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση, Άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.
Πληροφορίες: www.antisel.gr
Αποστολή βιογραφικών στο email: cv@antisel.gr
(Να αναφέρεται απαραιτήτως ο κωδικός της θέσης)
Τηλέφωνο πληροφοριών: 210 779 5980


Έναν/Μία (1) Export Manager για την προώθηση προϊόντων/υπηρεσιών της εταιρείας (Κωδ: EXP-ΜΑΝ-18)

Απαιτούμενα προσόντα: 
• Πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής της Ελλάδας ή του εξωτερικού (Επιστημών Υγείας, Θετικών ή Τεχνολογικών Σχολών)
• Άριστη γνώση της αγοράς των Ιατροτεχνολογικών προϊόντων και του Επιστημονικού εξοπλισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό
• Εμπειρία σε προγραμματισμό, οργάνωση, διαχείριση, και παρακολούθηση πελατών εξωτερικού
• Άριστη γνώση και εμπειρία στην διαδικασία διεκπεραίωσης εξαγωγών
• Ικανότητα διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων
• Ικανότητα διαπραγμάτευσης τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά
• Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 3 έτους σε πωλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων ή/και συναφών υπηρεσιών
• Άριστη ικανότητα επικοινωνίας
• Επαγγελματισμός και ομαδικότητα
• Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών και κατοχή διπλώματος οδήγησης
• Άριστη γνώση Αγγλικών, αποδεδειγμένη ευχέρεια χρήσης Η/Υ

Θα εκτιμηθεί θετικά τυχόν προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση εργασίας καθώς και γνώση περισσότερων ξένων γλωσσών.
Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Εμπορικό Διευθυντή της εταιρείας.

Η εταιρία προσφέρει: Φιλικό εργασιακό περιβάλλον, Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση, Άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.
Πληροφορίες: www.antisel.gr
Αποστολή βιογραφικών στο email: cv@antisel.gr
(Να αναφέρεται απαραιτήτως ο κωδικός της θέσης)
Τηλέφωνο πληροφοριών: 210 779 5980

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter