Η πρόταση του ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών

115

Την πρόταση του να διεξαχθεί γραπτός διαγωνισμού που θα δώσει την ευκαιρία αξιοκρατικής και αξιόπιστης επιλογής αλλά και θα επιτρέψει τη συμμετοχή νεότερων υποψηφίων οι οποίοι, είναι σχεδόν βέβαιο, ότι δεν θα διοριστούν ποτέ χωρίς προϋπηρεσία, κάνει το ΑΣΕΠ μέσα από την ετήσια έκθεσή του επισημαίνοντας παράλληλα ότι “το ΑΣΕΠ-για το έτος 2017- θα μπορούσε να αναλάβει τη διεξαγωγή ενός τέτοιου διαγωνισμού”.

Η Κυβέρνηση απο τη μεριά της απέριψε το ενδεχομενο διεξαγωγής γραπτού διαγωνισμού ενω στηρίζει το σύστημα μοριοδότησης για το διορισμό 10.500 μόνιμων εκπαιδευτικών σε βάθος τριετίας (5.250 το 2020 και 5.250 το 2021).

Σύμφωνα με τη τροπολογία του υπουργείου Παιδείας για το νέο σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών, θα υπάρχουν τρεις πυλώνες μοριοδότησης:

α) η προϋπηρεσία ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός, έως και τους 120 μήνες, με μία (1) μονάδα για κάθε μήνα.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

β) τα ακαδημαϊκά προσόντα με μέγιστο τα 120 μόρια:

  • • Διδακτορικό δίπλωμα: σαράντα (40) μονάδες.
  • • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: είκοσι (20) μονάδες.
  • • Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: οκτώ (8) μονάδες
  • • Δεύτερο πτυχίο: δεκαέξι (16) μονάδες
  • • Ο βαθμός του πτυχίου έως είκοσι (20) μονάδες:  για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζεται τέσσερις (4) μονάδες για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από το βαθμό πέντε (5), καθώς και κλάσματα αυτής με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.
  • • Γνώση μιας (1) ξένης γλώσσας:

Άριστη γνώση: οχτώ (8) μονάδες.

Πολύ καλή γνώση: έξι  (6 μονάδες).

Καλή γνώση: τέσσερις (4)μονάδες.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ
  • • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου): τέσσερις (4) μονάδες.
  • • Πιστοποιημένη Επιμόρφωση Α.Ε.Ι διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών και επτά (7) μηνών: τέσσερις (4) μονάδες.

γ) τα κοινωνικά κριτήρια:

  • • ο αριθμός των τέκνων: τρεις (3) μονάδες για κάθε τέκνο.
  • • η αναπηρία 67% και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου ή τέκνου: είκοσι (20) μονάδες.
Αυτό το είδες;  ΟΑΕΔ - Κοινωφελής εργασία: Ενεργοποίηση voucher για 26.852 ωφελούμενους

*Πρέπει να γίνει σαφές ότι τα παραπάνω αποτελούν την πρώτη προσέγγιση και με βάση τα σχόλια στη διαβούλευση και τη συζήτηση στη Βουλή θα υπάρξουν αναπροσαρμογές.

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter