Μονεμβασιά: Πρόσληψη συνοδού επισκεπτών στο Ναυτικό Μουσείο

35

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.)

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1)
ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας

 1  Συνοδό Επισκεπτών Ναυτικού Μουσείου – Γεωρπάκου 8 Μήνες 

Δείτε επίσης:  Δεκάδες νέες θέσεις εργασίας στα καταστήματα My Market&Metro!
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *