Νέες προσλήψεις στην Vicko A.E

176

Η εισαγωγική εταιρεία Vicko A.E. αναζητά προσωπκό για να στελεχώσει τις ανάγκες της.

Η VICKO αναζητά αγοραστή για τις κεντρικές εγκαταστάσεις στην
Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Απαιτούμενα προσόντα

• Απαραίτητη εκπαίδευση ανωτέρου ή ανώτατου επιπέδου
(Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι.)
• Άριστη χρήση του MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
• Άριστη γνώση αγγλικών (προφορικά και γραπτά)
• Δυνατότητα εργασίας με αυστηρά χρονοδιαγράμματα
• Ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνίας, οργάνωσης
• Αναλυτική σκέψη, δυνατότητα λήψης απόφασης
• Συνέπεια – εχεμύθεια
• Διάθεση για εργασία
• Ηλικία 25-35 ετών
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
• Η γνώση κινέζικής γλώσσας (σε προφορικό & γραπτό
επίπεδο) θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Παροχές

• 8ωρη απασχόληση, Δευτέρα έως Παρασκευή
• Σταθερός μηνιαίος μισθός
• Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη
• Συνεχή εκπαίδευση
• Φιλικό περιβάλλον εργασίας
• Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης καριέρας σε ένα
σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον

Αποθηκάριοι καταστήματος Μενίδι

Συνεργαζόμενο κατάστημα στην περιοχή Μενίδι Αττικής
αναζητά αποθηκάριους.

Απαιτούμενα προσόντα

• Απολυτήριο Λυκείου
• Δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας τουλάχιστον Β
• Βασική γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
• Ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνίας, οργάνωσης
• Υπευθυνότητα, ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνίας,
οργάνωσης
• Διάθεση για εργασία
• Ηλικία 25-35 ετών
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Αποθηκάριοι καταστημάτων Θεσσαλονίκης

Η VICKO αναζητά αποθηκάριους για καταστήματα στην περιοχή του
κέντρου και της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Απαιτούμενα προσόντα

• Απολυτήριο Λυκείου
• Δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας τουλάχιστον Β
• Βασική γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
• Ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνίας, οργάνωσης
• Υπευθυνότητα, ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνίας,
οργάνωσης
• Διάθεση για εργασία
• Ηλικία 25-35 ετών
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Γραμματέας Marketing για Κεντρικά Θεσσαλονίκης

Η VICKO αναζητά γραμματέα για την υποστήριξη του τμήματος
Marketing - Επικοινωνίας. 

Απαιτούμενα προσόντα

• Πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. με κατεύθυνση σπουδών σε Μ.Μ.Ε. /
διαφήμιση / marketing / διοίκηση επιχειρήσεων
• Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office, E.R.P., Internet, e-mail)
• Εμπειρία στην αρχειοθέτηση – καταχώρηση – τήρηση
διαδικασιών
• Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
• Άριστη χρήση social media (Facebοok, Twitter, Instagram κτλ.)
• Γνώση Google AdWords και Google Analytics
• Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγράμματος και παράδοσης
εργασιών εντός προθεσμιών
• Υπευθυνότητα, ομαδικότητα και άνεση στη συνεργασία
• Αναλυτική σκέψη, δυνατότητα λήψης απόφασης
• Ευχέρεια λόγου
• Συνέπεια – εχεμύθεια
• Διάθεση για εργασία
• Γνώση των προγραμμάτων: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign θα ληφθεί
σοβαρά υπόψιν

Παροχές

• 8ωρη απασχόληση, Δευτέρα έως Παρασκευή
• Σταθερός μηνιαίος μισθός
• Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη
• Συνεχή εκπαίδευση
• Φιλικό περιβάλλον εργασίας
• Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης καριέρας σε ένα
σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον

Γραμματέας Διοίκησης για Κεντρικά Θεσσαλονίκης

Η VICKO αναζητά γραμματέα διοίκησης για τις κεντρικές της
εγκαταστάσεις στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Απαιτούμενα προσόντα

• Απαραίτητη εκπαίδευση ανωτέρου ή ανώτατου επιπέδου
(Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι.)
• Άριστη χρήση του MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
• Άριστη γνώση αγγλικών (προφορικά και γραπτά)
• Δυνατότητα εργασίας με αυστηρά χρονοδιαγράμματα
• Ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνίας, οργάνωσης
• Αναλυτική σκέψη, δυνατότητα λήψης απόφασης
• Ευχέρεια λόγου
• Συνέπεια – εχεμύθεια
• Διάθεση για εργασία
• Ηλικία 25-35 ετών

Παροχές

• 8ωρη απασχόληση, Δευτέρα έως Παρασκευή
• Σταθερός μηνιαίος μισθός
• Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη
• Συνεχή εκπαίδευση
• Φιλικό περιβάλλον εργασίας
• Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης καριέρας σε ένα
σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον

Γραφίστας για Κεντρικά Θεσσαλονίκης

Η VICKO αναζητά γραφίστα για τη στελέχωση του τμήματος Marketing.

Απαιτούμενα προσόντα

• Πτυχίο Γραφιστικής
• Άριστη γνώση των προγραμμάτων: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign
• Άριστη γνώση αγγλικών (προφορικά και γραπτά)
• Γνώση φωτογραφίας και styling
• Δημιουργική ικανότητα, υψηλή αισθητική
• Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγράμματος και παράδοσης
εργασιών εντός προθεσμιών
• Ομαδικότητα και άνεση στη συνεργασία
• Εμπειρία στη δημιουργία λογοτύπων, καταλόγων,
συσκευασιών
• Βασικές γνώσεις επεξεργασίας βίντεο θα ληφθούν σοβαρά
υπόψιν

Αρμοδιότητες

• Γραφιστικός σχεδιασμός για έντυπα (φυλλάδια, προσκλήσεις,
καταχωρίσεις κλπ.) και web (Website, Social Media, Newsletters, Banners)
• Γραφιστικός σχεδιασμός για προωθητικά υλικά
καταστημάτων (αφίσες, αυτοκόλλητα, σημάνσεις κλπ.)
• Επεξεργασία φωτογραφιών
• Σχεδιασμός λογοτύπων – σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας

Παροχές

• 8ωρη απασχόληση, Δευτέρα έως Παρασκευή
• Σταθερός μηνιαίος μισθός
• Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη
• Συνεχή εκπαίδευση
• Φιλικό περιβάλλον εργασίας
• Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης καριέρας σε ένα
σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον

Εργάτες αποθήκης για Κεντρικά Θεσσαλονίκης

Η VICKO αναζητά εργάτες αποθήκης για τις κεντρικές αποθήκες
της Θεσσαλονίκης.

Απαιτούμενα προσόντα

• Απολυτήριο Λυκείου
• Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
• Βασική γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
• Ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνίας, οργάνωσης
• Υπευθυνότητα – Ομαδικό πνεύμα
• Διάθεση για εργασία
• Ηλικία 25-35 ετών
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
• Γνώσεις WMS LVision της Mantis καθώς και επαγγελματικό δίπλωμα
οδήγησης θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν

Παροχές

• 8ωρη απασχόληση, Δευτέρα έως Παρασκευή
• Σταθερός μηνιαίος μισθός
• Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη
• Συνεχή εκπαίδευση
• Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Πωλήτριες καταστήματος Νέας Ιωνίας Αττικής

Η VICKO αναζητά πωλήτριες για το
κατάστημα στην περιοχή της Νέας Ιωνίας Αττικης.

Απαιτούμενα προσόντα

• Απολυτήριο λυκείου
• Βασική γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
• Άριστη γνώση αγγλικών (προφορικά και γραπτά)
• Ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνίας, οργάνωσης
• Εξωστρεφής, υπεύθυνη
• Δυνατότητα απόδοσης σε απαιτητικά περιβάλλοντα με
γρήγορο ρυθμό
• Ευελιξία εργασίας σε εναλλασσόμενα ωράρια
• Διάθεση για εργασία
• Ηλικία 25-35 ετών

Πωλήτριες καταστημάτων Θεσσαλονίκης

Η VICKO αναζητά πωλήτριες για καταστήματα στην περιοχή του
κέντρου και της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Απαιτούμενα προσόντα

• Απολυτήριο λυκείου
• Βασική γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
• Άριστη γνώση αγγλικών (προφορικά και γραπτά)
• Ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνίας, οργάνωσης
• Εξωστρεφής, υπεύθυνη
• Δυνατότητα απόδοσης σε απαιτητικά περιβάλλοντα με
γρήγορο ρυθμό
• Ευελιξία εργασίας σε εναλλασσόμενα ωράρια
• Διάθεση για εργασία
• Ηλικία 25-35 ετών
• Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση

Παροχές

• Σταθερός μηνιαίος μισθός
• Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη
• Συνεχή εκπαίδευση
• Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Υπάλληλος Γραφείου για Κεντρικά Θεσσαλονίκης

Η VICKO αναζητά υπάλληλο γραφείου για τις κεντρικές
εγκαταστάσεις στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

Απαιτούμενα προσόντα:
•	Απαραίτητη εκπαίδευση ανωτέρου ή ανώτατου επιπέδου
(Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι.)
•	Άριστη χρήση του MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
•	Άριστη γνώση αγγλικών (προφορικά και γραπτά)
•	Δυνατότητα εργασίας με αυστηρά χρονοδιαγράμματα
•	Ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνίας, οργάνωσης
•	Αναλυτική σκέψη, δυνατότητα λήψης απόφασης
•	Συνέπεια – εχεμύθεια
•	Διάθεση για εργασία
•	Ηλικία 25-35 ετών
•	Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Η εταιρία προσφέρει:
•	Σταθερό μηνιαίο μισθό
•	Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη
•	Συνεχή εκπαίδευση
•	Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης καριέρας σε ένα
σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον

  Θέσεις Εργασίας στην ΑΡΣΙΣ