ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ: Ποιοι δικαιούνται το έκτακτο επίδομα ανεργίας

Μέσω της εγκυκλίου που εξέδωσε ο ΟΑΕΔ, όπως σας είχε ενημερώσει ΕΔΩ το ErgasiakaNea.eu εφαρμόζεται επί της ουσίας ο νόμος που ψηφίστηκε ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα, οριστικοποιήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την λήψη του επιδόματος ανεργίας από χιλιάδες εργαζόμενους που παραμένουν εγκλωβισμένοι και απλήρωτοι στις εργασίες τους.

Προκειμένου να θεωρηθεί ο εργαζόμενος εγκλωβισμένος και να δικαιούται το επίδομα ανεργίας, πρέπει να έχει προηγηθεί εξώδικο ή αγωγή από την πλευρά του, ώστε να θεωρηθεί ως απόλυση η μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του.

Το επίδομα μπορεί να καταβληθεί είτε άμεσα, με βάση το εξώδικο ή την αγωγή με τον κίνδυνο να ζητηθεί η επιστροφή των χρημάτων από τον εργαζόμενο στην περίπτωση μη δικαίωσης του από το δικαστήριο, είτε εκ των υστέρων με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία υποβολής του εξώδικου ή της αγωγής.

Την απόφαση για την άμεση ή την εκ των υστέρων καταβολή του επιδόματος την παίρνει ο εργαζόμενος, και γνωστοποιείται στον ΟΑΕΔ με κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης παράλληλα με την αίτηση υπαγωγής του στο επίδομα ανεργίας.
Ο εργαζόμενος μπορεί να επιδοτηθεί, εφόσον υποβάλει αίτηση στον ΟΑΕΔ εντός 60 ημερών από την επίδοση στον εργοδότη του εξώδικου ή της αγωγής. Προσοχή: χρήση της διάταξης μπορούν να κάνουν όσοι υποβάλλουν ή έχουν υποβάλει αίτηση τακτικής επιδότησης από 13/09/2017 και εξής. Βέβαια, η επίδοση του εξώδικου ή της αγωγής μπορεί να είναι προγενέστερη αρκεί να μην έχει παρέλθει το 60ήμερο έως την υποβολή της αίτησης.

Ο ΟΑΕΔ προβαίνει σε έκδοση δελτίου ανεργίας και δίνει επίδομα :

Άμεσα με εξώδικο ή αγωγή. Πρόκειται για πρόδρομη, υπό αίρεση επιδότηση, εφόσον χορηγείται πριν αποδειχθεί η καταγγελία της σύμβασης. Εργοδότης και εργαζόμενος στην περίπτωση εξώδικης δήλωσης, ή μόνο ο εργαζόμενος σε περίπτωση αγωγής, έχουν υποχρέωση να προσκομίσουν στον ΟΑΕΔ αντίγραφο της τελεσίδικης απόφασης εντός 60 ημερών από την δημοσίευση αλλιώς κινδυνεύουν με πρόστιμο 300 ευρώ.
Στην περίπτωση δε, που δεν αναγνωριστεί από το δικαστήριο μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του ασφαλισμένου η επιδότηση ανακαλείται και καταλογίζεται ως χρέος το σύνολο των καταβληθέντων επιδομάτων.
Αναδρομικά, αφού η καταγγελία της σύμβασης αναγνωρισθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Ο ασφαλισμένος υποβάλλει αγωγή στον εργοδότη και αίτηση στον ΟΑΕΔ. Ο Οργανισμός θέτει την αίτηση σε εκκρεμότητα μέχρι να εκδοθεί η τελεσίδικη δικαστική απόφαση την οποία ο ασφαλισμένος υποχρεούται να προσκομίσει εντός 60 ημερών από την δημοσίευσή της. Εφόσον αναγνωρίζεται η καταγγελία της σύμβασης, ο ασφαλισμένος λαμβάνει αναδρομικά το σύνολο της επιδότησης. Δικαστική απόρριψη της αγωγής συνεπάγεται απόρριψη και του αιτήματος.

Όλα τα νέα για τα επιδόματα ΕΔΩ

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend