ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ - ΟΔΗΓΟΙ

ΟΑΕΔ: Πόσες ημέρες έχω προθεσμία να καταθέσω την καταγγελία σύμβασης μισθωτού

Πόσες ημέρες έχω προθεσμία να καταθέσω την καταγγελία σύμβασης μισθωτού (ορισμένου ή αορίστου χρόνου);

Εάν το καθυστερήσω, θα υποστώ κυρώσεις; Βάσει ποιας νομοθεσίας;

Υποχρεούστε να αναγγείλετε το έντυπο της καταγγελίας σύμβασης αορίστου (Ε6) χρόνου ή ορισμένου χρόνου (Ε7) μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από της ημέρα της καταγγελίας της σύμβασης ή λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου.

Ειδικά στο έντυπο της καταγγελίας σύμβασης αορίστου χρόνου (Ε6) θα πρέπει να υπάρχει η υπογραφή του απολυόμενου και η ημερομηνία παραλαβής από αυτόν. Η αναγγελία της καταγγελίας σύμβασης εργασίας (με ή χωρίς προειδοποίηση) γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ με την διαδικασία που περιγράφεται στο αρθ.3, παρ.η της ΥΑ 29502/85/1-9-2014 (ΦΕΚ Β 2390/08.9.2014) (εκτός των εξαιρέσεων από τη ηλεκτρονική υποβολή, λόγω ένταξης στις μεταβατικές διατάξεις του αρθ.9 της ΥΑ, που υποβάλλουν με προσέλευση και κατάθεση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ).

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend