ΟΑΕΔ: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις Παιδικές Κατασκηνώσεις 2018

45

ΟΑΕΔ: Αναρτήθηκαν σήμερα 14.06.2018, τα οριστικά Μητρώα Δικαιούχων και Παρόχων καθώς και οι οριστικοί Πίνακες Αποκλειομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2018.

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δελτίο Τύπου – Έκδοση Οριστικών Αποτελεσμάτων

Δικαιούχοι

Αποδεκτές Ενστάσεις Δικαιούχων (Απόφαση Δ.Σ 1756/45/06.06.2018)

Αποδεκτές Ενστάσεις Δικαιούχων (Απόφαση Δ.Σ 1858/43/12.06.2018)

Πάροχοι

ΕΝΤΥΠΑ