Ωρομίσθιο Προσωπικό στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου & Ρεθύμνου

41


Η Σχολή Αστυφυλάκων/ Διδυμοτείχου προκηρύσσει την πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών τους, και καλούν αυτούς/-ες που επιθυμούν να διδάξουν κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2018 – 2019.

Λοιπές πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου /Γραφείο Σπουδών και Δημ. Σχέσεων στα τηλέφωνα 2553026681-82-83-84 (εσωτερικό 9460) Αρμόδιοι : Αστυνόμος Β΄ ΛΑΜΠΟΥΔΗ Μαρία, Υπαστυνόμος Β’ ΑθΑΝΑΣΟΓΛΟΥ Σ.
Μιχαήλ.

Σχετικός σύνδεσμος:
http://diavgeia.gov.gr 


Η Σχολή Αστυφυλάκων/Τµήµα ∆οκίµων Αστυφυλάκων Ρεθύµνου προκηρύσσει την πρόσληψη µε επιλογή, διδακτικού προσωπικού µε ωριαία αποζηµίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών τους, και καλούν αυτούς/-ες που επιθυµούν να διδάξουν κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2018 – 2019.

Για λοιπές λεπτοµέρειες και πληροφορίες, παρακαλούνται οι υποψήφιοι/-ες να απευθύνονται στο Γραφείο Σπουδών και ∆ηµοσίων Σχέσεων της Υπηρεσίας µας, στα τηλέφωνα 2831040108 & 2831040109 και από ώρες 09:00 µέχρι 14:00.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ

Σχετικός σύνδεσμος:
http://diavgeia.gov.gr 

Καταληκτική Ημερομηνία: 
Τετάρτη, Σεπτέμβριος 26, 2018
Δείτε επίσης:  Προσλήψεις στο Δήμο Αχαρνών
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *