Πολυνομοσχέδιο: Αντικατάσταση των οικογενειακών επιδομάτων από ένα ενιαίο επίδομα παιδιού

68

Αναμορφώνεται το καθεστώς που διέπει τα υφιστάενα οικογενειακά επιδόατα, ε σκοπό τον εξορθολογισό τους και την αντικατάστασή τους από ένα ενιαίο επίδομα παιδιού, το οποίο χορηγείται, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα και την εισοδηματική κατηγορία κάθε οικογένειας.

Αυτό προβλέπει ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, αυτή η αναμόρφωση απαιτεί την ενίσχυση του συστήματος με επιπλέον 260 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να καλυφθούν κενά των προηγούμενων ρυθμίσεων και η ανισότιμη μεταχείριση των οικογενειών με διαφορετικό αριθμό εξαρτώμενων τέκνων.

Το επίδομα παιδιού θα καταβάλλεται στοχευένα στις οικογένειες με παιδιά, ξεκινώντας εκεί όπου αντιετωπίζουν εγαλύτερη ανάγκη και, για το λόγο αυτό, θα υπολογίζεται, βάσει κλιακούενου εισοδηατικού κριτηρίου για την ενίσχυση των ασθενέστερων οικονοικά δικαιούχων.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Με τις προτεινόενες διατάξεις, επιτυγχάνεται «ο εξορθολογισός της πολιτικής που αφορά στην παροχή επιδοάτων για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών, καθώς εφαρμόζονται αφενός μεν ίδια αντικειμενικά κριτήρια για όλα τα παιδιά, βάσει οικογενειακού εισοδήματος αφετέρου δε, με τη λελογισμένη κλιμάκωση του ποσού του επιδόματος, ανάλογα με αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών, διασφαλίζεται μία σαφώς πιο στοχευένη πολιτική, η οποία λαμβάνει υπόψη της και την πραγατική οικονομική αδυναία και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οικογένειας».

Ως κλίακα ισοδυναίας ορίζεται το σταθισένο άθροισα των ελών της οικογένειας. Ο πρώτος γονέας έχει στάθιση 1, ο δεύτερος γονέας έχει στάθιση 1/2 και κάθε εξαρτώενο τέκνο έχει στάθιση 1/4, γεγονός που συνιστά ευνοϊκή για τον ωφελούμενο τροποποίηση σε σχέση με τις αντίστοιχες σταθμίσεις των καταργούμενων διατάξεων της παραγράφου ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ2 του ν. 4093/2012.

Οι οικογένειες που δικαιούνται το επίδοα παιδιού, διαιρούνται αναλόγως του ισοδύναου εισοδήατος, σε τρεις κατηγορίες ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι το θεσπιζόμενο επίδομα απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανόμενης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ
Δείτε επίσης:  Επίδομα θέρμανσης: Τέλος χρόνου για αιτήσεις στο Taxisnet
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *