ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Προκηρύξεις για 41 Προσλήψεις στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Πλήρωσης τριάντα επτά (37) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ’

Πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Β’

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend