ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Προσλήψεις για τις ανάγκες καθαριότητας στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ergasiakanea.eu - Θέσεις Δημοσίου

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων των παραρτημάτων του ΝΠΔΔ.

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend