Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 02/2019 που αφορά την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την υλοποίηση του Προγράμματος «Εκπόνηση Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων στο πλαίσιο Ενωσιακών και Εθνικών Απαιτήσεων» από υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)

Ειδικό Παράρτημα [(Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ

Έντυπο αίτησης ΣΟΧ 6

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων : 11/04/2019
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 22/04/2019

Αυτό το είδες;
33 προσλήψεις στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού (Οδηγοί & Εργ. Καθαριότητας)
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter