ΔΗΜΟΙ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ζωγράφου

 O ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Ανακοινώνει

 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ζωγράφου, που εδρεύει στου Ζωγράφου Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Κωδικός

θέσης

ΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίας ΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός

ατόμων

101Δήμος Ζωγράφου

( Δ/νση Βρεφικών-Παιδικών Σταθμών και ΚΔΑΠ)

Δήμος Ζωγράφου

Ν. Αττικής

*ΤΕ

Βρεφονηπιοκόμων

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-7-20202

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend