ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Προσλήψεις στο ΤΥΠΕΤ (Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας)

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, ενδιαφέρεται για την πλήρωση θέσεων εφημερευόντων ιατρών, για την κάλυψη του προγράμματος εσωτερικών εφημεριών του Καρδιολογικού Τμήματος της Γενικής Κλινικής «Υγείας Μέλαθρον».

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Βιογραφικό Σημείωμα το οποίο να περιλαμβάνει πληροφορίες για τις σπουδές, τον τίτλο ειδικότητας και την επαγγελματική δραστηριότητα,
2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου,
3. Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος,
4. Φωτοαντίγραφο απόφασης τίτλου ειδικότητας Καρδιολογίας.

*Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να καλύπτονται με εν ισχύ ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά ταχυδρομικά στη διεύθυνση Θερειανού 4-6. 114 73 Αθήνα, προς τη Γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης του Υγείας Μέλαθρον ή εναλλακτικά στο email: mtoupali@typet.gr.

Aπαραίτητη είναι η αναγραφή «Για τη θέση Εφημερεύοντος Καρδιολόγου».

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend