ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Προσλήψεις στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό “ΔΗΜΗΤΡΑ”

1 άτομο στο Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου “Strengthening innovation and competitiveness of dairy enterprises through Mobile Laboratories
of quality control – MobiLab”

Καταληκτική ημερομηνία: 09-12-2019

1 άτομο στο /Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων για την υλοποίηση του Έργου «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και καταγραφής της ποσότητας (ποτάμια) και ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των επιφανειακών υδάτων της χώρας»
Kαταληκτική ημερομηνία: 18-12-2019

1 άτομο στο Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: «Δράσεις Βιωματικής κατάρτισης για εκπαιδευτικούς στο δάσος»
Kαταληκτική ημερομηνία: 20-12-2019

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend