Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

212

Εγκρίνεται η πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων ως
επικουρικό προσωπικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας ενός (1) έτους, στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ανά κλάδο και παράρτημα, ως εξής:

 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 5
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 1
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ) 1
ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ Ή ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

 

Δείτε επίσης:  Έως αύριο οι αιτήσεις για τις 150 Προσλήψεις στον ΕΛΓΑ
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *