Πρόσληψη φυλάκων με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας

76

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4/2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας, που εδρεύει στο Ναύπλιο .

 

6 ΦΥΛΑΞΗΣ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Η προκήρυξη εδώ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως (κατά τις ώρες 09:00-14:00), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΠΛ.
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , Τ.Κ. 211 00- ΝΑΥΠΛΙΟ, απευθύνοντάς την στο Λογιστήριο υπ’ όψιν κας Καλλιόπης Σαρρή και κου Θεόδωρου Στασινόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 27520-
27502).

Αυτό το είδες;  Προσλήψεις στην ΑΒ Βασιλόπουλος (Open Days by ΑΒ Βασιλόπουλος 8 & 9 Μαΐου στην Αθήνα)
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter