Προσλήψεις στο Δήμο Αγίου Νικολάου (Ν. Λασιθίου)

39

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4 / 2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου

Ανακοινώνει, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου,
που εδρεύει στο Δήμο Αγίου Νικολάου Ν. Λασιθίου.

 3 YE ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Κατεβάστε το αρχείο

Δείτε όλες τις θέσεις εργασίας ΕΔΩ

Πατήστε το κουμπάκι RSS για να μένετε πάντα ενήμεροι