Προσλήψεις στο Δήμο Ζωγράφου

87

Ο Δήμος Ζωγράφου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Καταληκτική ημερομηνία: 
Δευτέρα, Ιανουάριος 15, 2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
213 2024171