ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ψηφιακά βιβλία Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου

Όπως ορίζεται από την Εγκύκλιο 90205/A6/1-6-2018 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο αποτελεί βασικό πυλώνα στην ψηφιακή εθνική πολιτική για την ενσωμάτωση και εποικοδομητική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη σχολική εκπαίδευση. 

Η κεντρική σελίδα για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι στη διεύθυνση http://dschool.edu.gr.

Το εκπαιδευτικό υλικό:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Α ΤΑΞΗ

Β ΤΑΞΗ

Γ ΤΑΞΗ

Δ ΤΑΞΗ

Ε ΤΑΞΗ

ΣΤ ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α ΤΑΞΗ

Β ΤΑΞΗ

Γ ΤΑΞΗ

ΛΥΚΕΙΟ 

Α ΤΑΞΗ

Β ΤΑΞΗ 

Γ ΤΑΞΗ

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend