Τα αποτελέσματα για την προκήρυξη ΣΟΧ 3 του Μουσείου Ακρόπολης

155

ο Μουσείο Ακρόπολης (ΝΠΔΔ), με έδρα στην Αθήνα (Διον. Αρεοπαγίτου 15, ΤΚ 11742), ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού μεσω ΑΣΕΠ

συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων ΤΕ ειδικότητας Ταμιών & Υπαλλήλων Έκδοσης Εισιτηρίων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), για την κάλυψη εποχικών / παροδικών αναγκών του Μουσείου,

έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ3/2018 – ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 25 ΘΕΣΕΩΝ (ΤΑΜΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ)

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Σχετικά αρχεία:  Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων & Πίνακας Απορριπτέων ΣΟΧ3/2018

Δείτε επίσης:  Προσλήψεις με ΣΟΧ στον Δήμο Κηφισιάς
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter