Ετικέτα: ∆.Ε.Υ.Α.Κ.Α.

6 Προσλήψεις Εργατών στην ∆ηµοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης Αποχέτευσης Κύµης Αλιβερίου

  Η ∆ηµοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης Αποχέτευσης Κύµης Αλιβερίου (∆.Ε.Υ.Α.Κ.Α.) ύστερα από την υπ’ αριθ. 158/2017 απόφαση...