Ετικέτα: ∆ιευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Προσλήψεις σε ∆ιευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

  Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, πέντε (5) ατόµων για την εφαρµογή του Κοινοτικού...