Ετικέτα: 18ΜΗΝΕΣ

ΑΑΔΕ: Προσωρινά αποτελέσματα για την ΣΟΧ 1/2018

Η ΑΑΔΕ ανακοινώνει την προσωρινή πρόσληψη εκατό (100) ατόμων εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ ειδικότητας καθαριότητας...

13 Καθαριστές στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ανακοινώνει την πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων ΥΕ...

Προσλήψεις καθαριότητας σε υπουργεία και φορείς για 18 μήνες

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ ΟΓΔΟΟ Ν. 4506/2017) Γνωστοποιείται ότι, κατ’ εφαρμογή των...

Πάνω από 245 προσλήψεις για 18 μήνες σε δημόσιους φορείς –...

Πάνω από 245 προσλήψεις για 18 μήνες σε δημόσιους φορείς έχουν βγεί μέχρι σήμερα. Οι...

56 προσλήψεις καθαριότητας στο Πανεπιστήμιο Πατρών για 18 μήνες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ...

Προσλήψεις στο Υπουργείο Εργασίας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)   Ανακοινώνει Την...

100 προσλήψεις για 18 μήνες στην ΑΑΔΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) (άρθρα:...

25 προσλήψεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1 / 2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ...

60 προσλήψεις στο Υπουργείο Οικονομικών για 18 μήνες

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόμων, για την κάλυψη...

Φύλακες και καθαρίστριες με 18μηνες συμβάσεις σε στενό και ευρύτερο δημόσιο...

Τη δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 18 μηνών,...