Ετικέτα: 2Ε/2018

2Ε/2018: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Ε/2018 - Κωδικός θέσης 10010 Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2E/2017 (ΦΕΚ 1/22.01.2018, Τεύχος...

2Ε/2018: Έκδοση προκήρυξης για 72 μόνιμες θέσεις στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2Ε/2018 Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 2Ε/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1/22-01-2018, τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην...

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκε το ΦΕΚ για τις 72 μόνιμες θέσεις στην ΑΕΠΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Ε/2018 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο η 2Ε/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ,...

ΑΣΕΠ: 72 Θέσεις στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Ε/2018 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2Ε/2018 Προκήρυξη του...