Ετικέτα: 3E/2017

AΣΕΠ – 3E/2017: Ανάρτηση πίνακα αποκλειομένων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Ε/2017) Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ο προβλεπόμενος από την Προκήρυξη 3Ε/2017 (ΦΕΚ 22/29.06.2017,...