3Ε/2018

ΑΣΕΠ - ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Ενημερωτικό Δελτίο ΑΣΕΠ

ergasiakos
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2018 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 6Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More