Ετικέτα: 3η ΥΠΕ

ΤΟΜΥ: Οριστικά αποτελέσματα στην 3η ΥΠΕ

Προσλήψεις στις ΤΟΜΥ: Καταρτίσθηκαν και δημοσιεύονται οι παρακάτω οριστικοί πίνακες προσληπτέων, για την κάλυψη...

ΤΟΜΥ: Προσωρινά αποτελέσματα για προσλήψεις στην 3η ΥΠΕ

  Ανάρτηση προσωρινών πινάκων προσληπτεων –απορριπτεων για τις ΤΟΜΥ της 3ης ΥΠΕ Μακεδονιας Σε εφαρμογή της...