Ετικέτα: 4η ΥΠΕ

4η ΥΠΕ – Προσωρινά αποτελέσματα για ΤΟΜΥ Ν.Καβάλας

  Σε εφαρμογή της με αριθμό Α2β/Γ.Π. οικ.60261/3-8-17 “Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος” για την...