Ετικέτα: 5E/2017

ΑΣΕΠ – 5Ε/2017: Έκδοση προκήρυξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 5E/2017 Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 5E/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 45/29-12-2017, τ. ΑΣΕΠ), που αφορά στην επιλογή...

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη 5Ε/2017 για 14 θέσεις σε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Αναλογιστική...

Προκήρυξη για την πλήρωση έντεκα (11) θέσεων Eιδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και...

ΑΣΕΠ- 5Ε/2017 Πρόσληψη 14 ατόμων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Εθνική Αναλογιστική...

  Προκήρυξη για την πλήρωση έντεκα (11) θέσεων Eιδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και...

ΑΣΕΠ – 5E/2017: Αποστολή για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Ε/2017 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5E/2017 Προκήρυξη...