5Ε/2018

5Ε/2018: Έκδοση προκήρυξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 5Ε/2018 Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 5Ε/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 14/19.4.2018, τ. ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου...

ΑΣΕΠ-5Ε/2018: Αποστολή για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Ε/2018 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5Ε/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού...