Ετικέτα: 6Ε/2018

ΑΣΕΠ-6Ε/2018: Αποστολή για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Ε/2018 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 6Ε/2018 Προκήρυξη του...