6Ε/2018

ΑΣΕΠ - ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

6Ε/2018: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων – Κωδικοί Θέσης 10003 και 10004

ergasiakos
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  6Ε/2018 (Κωδικοί Θέσης: 10003 και 10004) Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 6Ε/2018 (ΦΕΚ 15/19.04.2018, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση δύο  (2) θέσεων Επιστημονικών...
ΑΣΕΠ - ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΣΕΠ-6Ε/2018: Αποστολή για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο

ergasiakos
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Ε/2018 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 6Ε/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση δύο (2) θέσεων...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More