Ετικέτα: 7η ΥΠΕ

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα λοιπού επικουρικού προσωπικού (Όλες οι ΥΠΕ)

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα λοιπού επικουρικού προσωπικού για την 1η ΥΠΕ1η ΥΠΕ – Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα...

7η ΥΠΕ: Προσλήψεις για 2 χρόνια στην καθαριότητα

Πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, είκοσι πέντε (25) ατόμων, κατηγορίας Υποχρεωτικής...