Ετικέτα: 7η ΥΠΕ

7η ΥΠΕ: Προσλήψεις για 2 χρόνια στην καθαριότητα

Πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, είκοσι πέντε (25) ατόμων, κατηγορίας Υποχρεωτικής...