Αναπτυξιακός Σύνδεσμο Λαυρεωτικής

ΔΗΜΟΙ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

26 Εργάτες Πυροπροστασίας στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής)

ergasiakos
Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι έξι (26) ατόμων ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More