Αναπτυξιακός Σύνδεσμο Λαυρεωτικής

26 Εργάτες Πυροπροστασίας στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής)

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι έξι (26) ατόμων ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας - Πυροπροστασίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας...