ΑΣΕΠ – 8Κ/2017

ΑΣΕΠ - ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΣΕΠ – 8Κ/2017: Αποτελέσματα για τις μόνιμες προσλήψεις στα δικαστήρια (ΤΕ)

ergasiakos
Αναρτήθηκαν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ από το ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 8Κ/2017 για τις θέσεις ΤΕ. Η προκήρυξη αφορούσε 186 μόνιμες προσλήψεις στα δικαστήρια. Οι...
ΑΣΕΠ - ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΣΕΠ – 8Κ/2017: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων κατηγορία ΤΕ

ergasiakos
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8Κ/2017 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ) Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 8Κ/2017 (ΦΕΚ 23/3-7-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, σαράντα δύο...
ΑΣΕΠ - ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

8Κ/2017: Από σήμερα οι ενστάσεις

ergasiakos
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 8K/2017 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, εκατόν είκοσι τριών (123) θέσεων...
ΑΣΕΠ - ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΣΕΠ – 8Κ/2017: Eκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα κατηγορίας Δ.Ε

ergasiakos
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8Κ/2017 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ) Σήμερα εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 8K/2017 (ΦΕΚ 23/3-7-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων,...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More