Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

158 άτομα Τακτικού Προσωπικού στο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.

ergasiakos
Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προσκηρύσσει την πλήρωση 158 θέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Ανώνυμη Εταιρεία “Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας”, ως...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More