Δήμος Αγίου Δημητρίου

Προκηρύξεις που λήγουν σύντομα

15 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων στο Δήμο Αγίου Δημητρίου

ergasiakos
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (Πυρασφάλειας), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3)...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More