Δήμος Αρριανών

ΔΗΜΟΙ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

15 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων στο Δήμο Αρριανών

ergasiakos
Ο Δήμος Αρριανών ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών. Τηλέφωνο:...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More