Δήμος Χαλανδρίου

10 προσλήψεις στο Δήμο Χαλανδρίου

O δήμος Χαλανδρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ...

40 θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ στο Δήμο Χαλανδρίου

Ο Δήμος Χαλανδρίου ανακοινώνει την πρόσληψη 40 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, ως ακολούθως: 10 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων 30 ΥΕ...

Προσλήψεις οδηγών στο δήμο Χαλανδρίου

Ο δήμος Χαλανδρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του...

75 προσλήψεις στον Δήμο Χαλανδρίου

νακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα προγράμματα «Καλοκαιρινή φύλαξη με δημιουργική απασχόληση 2018, στα Σχολεία» και «Αθλητική...

68 προσλήψεις στο Δήμο Χαλανδρίου

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εξήντα οκτώ ( 68 ) ατόµων για την κάλυψη εποχικών...