Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού

ΔΗΜΟΙ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

7 προσλήψεις στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού

ergasiakos
Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, ως ακολούθως: 2 ΔΕ Τεχνίτες (Τδραυλικοί) 5...
ΔΗΜΟΙ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

33 προσλήψεις στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού (Οδηγοί & Εργ. Καθαριότητας)

ergasiakos
Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού τριάντα τριών (33) ατόμων, προς κάλυψη των...
ΔΗΜΟΙ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Προσλήψεις στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού

ergasiakos
Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, ως ακολούθως: 4...
Προκηρύξεις που λήγουν σύντομα

25 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού

ergasiakos
Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι πέντε (25) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, ως εξής: 4...
Προκηρύξεις που λήγουν σύντομα

10 προσλήψεις στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού

ergasiakos
Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, ως εξής: 3...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More