Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού

Προσλήψεις στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού

Ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, ως ακολούθως: 4...

25 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού

Ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι πέντε (25) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, ως εξής: 4...

10 προσλήψεις στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού

Ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, ως εξής: 3...