ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

12 θέσεις εργασίας στο Δήμο Γαλατσίου

Ο Δήμος Γαλατσίου ανακοινωνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, Δώδεκα(12) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών με αντικείμενο δράσης...

12 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων στο Δήμο Γαλατσίου

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                             ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                                        ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση   : Αρχιμήδους 2 &                                 Ιπποκράτους Ταχ. Κώδικας      : 111 46 Πληροφορίες       : Ν. Ρηγάκου Τηλέφωνο           : 213...

42 θέσεις εργασίας στο Δήμο Γαλατσίου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Πρόσληψη τριάντα έξι (36) γυμναστών, ενός (1) γιατρού, ενός (1) νοσηλευτή, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού...