ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

60 θέσεις εργασίας με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ στο Δήμο Κέρκυρας

Ο Δήμος Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη 60 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 6 μηνών. Αιτήσεις: 18/05/2019-27/05/2019 Γίνετε μέλη στην ομάδα...

8 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Κέρκυρας

Ο Δήμος Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, ως εξής: 2 ΔΕ Χειριστών...

11 Εργάτες Καθαριότητας με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Κέρκυρας

Ο Δήμος Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών. Αναλυτικότερα στον...

60 προσλήψεις στο Δήμο Κέρκυρας

Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέγιστης διάρκειας δύο (02) μηνών και συγκεκριμένα εξήντα (60) εργαζομένων ειδικότητας ΥΕ...