ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΡΕΝΤΗ

22 θέσεις εργασίας στο Δήμος Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη

Ανακοίνωση για την Πρόσληψη καθηγητών/τριών, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ως ωρομίσθιοι, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, δεκαεπτά (17) ατόμων ηλικίας από...

20 προσλήψεις στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη

 Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,...