ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Θέσεις εργασίας στον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Σερρών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος για τη Δράση « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του...

6 Υδρονομείς στο Δήμο Σερρών

Ο Δήμος Σερρών για την αρδευτική περίοδο 2018 ανακοινώνει την πρόσληψη 6 Υδρονομέων Άρδευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.Πληροφορίες: τηλ. 23213 50127,...

Προσλήψεις στο Δήμο Σερρών

 Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της...